راهبردهای جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی

 

راهبردهای جمعیت بانوان فرهیخته و فعال عرصه فرهنگ دینی

 

اقدامات زیرساختی

 

الف- فعال نمودن دبیرخانه؛

 

  1. شناسایی، ساماندهی و فعال نگهداشتن اعضای جمعیت بانوان فرهیخته؛
  2. هماهنگی و ارسال مستندات به شورای مرکزی؛
  3. هماهنگی و تعامل با دستگاه های فرهنگی و تبلیغی استان جهت پیشبرد اهداف جمعیت بانوان استان؛
  4. ایجاد و هدایت کارگروه های منسجم و تخصصی برای افزایش کارآمدی فرهنگ بانوان و رفع آسیب های موجود؛
  5. تشکیل جلسات کارگروه ها؛
  6. اجرای کامل مصوبات؛

 ب- اهتمام به رصد مسائل و آسیب های فرهنگی، دینی و اجتماعی بانوان؛

 ج- اختصاص جلسات جمعیت به بررسی اولویت نیازهای بومی بانوان استان؛

 د- ایجاد سایت جمعیت بانوان فرهیخته در هر استان و لینک ان به سایت سایر استان ها؛

 ه- هدایت و حمایت از ایده ها، طرح ها و ابتکارات خلاقانه اعضای جمعیت و معرفی شخصیت و توانمندی های اعضا به عنوان الگوهای موفق بانوان در جهت تو سعه فرهنگ دینی؛

 ز- برگزاری کارگاه آموزشی توانمندسازی بانوان فرهیخته در موضوع های تخصصی مورد نیاز اعضای جمعیت؛

 ح- تهیه پکیج از کارگاه های تخصصی آموزشی بانوان فرهیخته که در طول این سنوات انجام شده است.

 

راهبردها

اولویت های کلیدی

احیا و باز تولید نگرش ارزشی اسلام به زن و ارائه الگو از هویت زن مسلمان؛

نقش و جایگاه و کرامت زن در خانواده(همسری، مادری، فرزندی)

شناسایی، اولویت دهی و برنامه ریزی جهت رفع آسیب ها و نیازهای فرهنگ دینی بانوان استان؛

تحکیم، ایجاد صمیمیت و احترام بین اعضای خانواده؛

ترویج سبک زندگی اسلامی؛

گسترش شادی و رضایت از خود و بهداشت روحی بانوان؛

غنی سازی اوقات فراغت بانوان؛

ترویج ازدواج آسان؛

مقابله با مصرف مواد مخدر در خانواده ها؛

زمینه سازی جهت هدایت و اثربخشی بانوان فرهیخته و فعال بومی عرصه فرهنگ دینی استان؛

توانمندسازی بانوان فعال از طریق برگزاری کارگاه های تخصصی بر اساس نیازهای بومی؛

هدایت ظرفیت های تبلیغی بانوان فرهیخته در فضای مجازی، اماکن عمومی بانوان و فضاهای علمی.

تدبیر سیمای حضور اجتماعی زنان (حجاب و عفاف)

گسترش محیط های اجتماعی زنانه؛

تبیین چهارچوب های روابط زنان و مردان و دختران و پسران در اجتماع؛

تعالی حیاء اجتماعی؛

مرجع سازی؛

جذاب سازی بانوان موفق علمی و فرهنگی نظام؛

مدلسازی و شبیه سازی بانوان موفق برای دختران و بانوان جوان به عنوان یک قله و برند در مطبوعات و رسانه های دیجیتال، تولید محصولات فرهنگی و ...؛

کادر سازی (از بانوان فرهیخته با نگرش های دینی)؛

تبیین اصول اعتقادی شیعه؛

ترویج فرهنگ ساده زیستی و قناعت؛

ترویج اخلاق و احترام اجنماعی؛

استفاده درست از وسایل ارتباط جمعی و رسانه؛

ایجاد بستر مناسب برای همکاری، تعامل و مشارکت با دستگاه های استانی؛

ارتباط با دستگاه های مختلف جهت اجرای برنامه های پیشنهادی؛

 

 

حدیث روز

 

 

 

 آرشیو

معرفی کتاب


"دختر شینا"

 

ادامه مطلب